ਪੰਜਾਬੀਸੋਧੋ

ਨਿਰੁਕਤੀਸੋਧੋ

  • ਅਰਬੀ ਤੋਂ

ਨਾਂਵਸੋਧੋ

ਨਜ਼ਾਰਾ (ਬਹੁਵਚਨ, ਨਜ਼ਾਰੇ)

  1. ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲ਼ਾ, ਮੰਜ਼ਰ, ਦ੍ਰਿਸ਼

ਉਲਥਾਸੋਧੋ

ਅੰਗਰੇਜ਼ੀਸੋਧੋ
  1. view, sight

ਕਿਰਿਆਸੋਧੋ

ਨਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ

  1. ਵੇਖਣਾ, ਦੀਦਾਰ ਕਰਨਾ

ਉਲਥਾਸੋਧੋ

ਅੰਗਰੇਜ਼ੀਸੋਧੋ
  1. To see

ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋਸੋਧੋ