ਅੰਗ੍ਰੇਜੀਸੋਧੋ

1.ਪੰਜਾਬੀ:ਸੋਚਣਾ

2.ਫ੍ਰਾਂਸੀਸੀ:penser (ਪਾਨਸੇ)