ਅੰਗਰੇਜ਼ੀਸੋਧੋ

ਪਾਠਸੋਧੋ

  • ਸੈੱਨਸ
  • IPA: /sɛns/


ਨਾਂਵਸੋਧੋ

sense (ਬਹੁਵਚਨ: senses)

  1. ਸਮਝ, ਸਮਝਦਾਰੀ, ਆਮ ਗਿਆਨ, ਹੋਸ਼


ਕਿਰਿਆਸੋਧੋ

  1. ਸਮਝਣਾ, ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ, ਮਲੂਮ ਕਰਨਾ,