ਪੰਜਾਬੀਸੋਧੋ

ਉਚਾਰਨਸੋਧੋ

(file)


ਨਿਰੁਕਤੀਸੋਧੋ

ਕਿਰਿਆ (verb, intransitive)ਸੋਧੋ

ਉੱਫਲਣਾ

  1. ਫੁਲ ਜਾਣਾ, ਖ਼ਮੀਰਾ ਹੋਣਾ, ਖ਼ਮੀਰ ਉਠਣਾ, (ਆਟੇ ਆਦਿ ਦਾ), ਫੁਣਫੁਣਾ ਹੋਣਾ

ਹਵਾਲੇਸੋਧੋ

[1][2][3][4]

  1. ਪੰਜਾਬੀ ਕੋਸ਼, ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ, ਪਟਿਆਲਾ
  2. ਅਰਬੀ–ਫ਼ਾਰਸੀ ਵਿੱਚੋਂ ਉਤਪੰਨ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ (ਸਰੋਤ ਤੇ ਵਿਆਖਿਆ ਸਹਿਤ), ਪਬੀਕੇਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ
  3. ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ-ਪੰਜਾਬੀ ਕੋਸ਼, ਪਬੀਕੇਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ
  4. ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕੋਸ਼ (ਸਕੂਲ ਪੱਧਰ), ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ