ਪੰਜਾਬੀਸੋਧੋ

ਨਾਂਵਸੋਧੋ

‏‎‎پنج

ਗਿਣਤੀਵਾਚਕ ਨਾਂਵ
  1. ਪੰਜ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ੫/5

ਉਲਥਾਸੋਧੋ

ਅੰਗਰੇਜ਼ੀਸੋਧੋ

  1. five